Stichting Suvadra voor hulp aan elk kind

Eenmalige hulp

Motief:
Ondersteunen van éénmalige projecten zoals kleding, speelgoed, operaties.
Activiteiten:
Dit project is voortdurend actief. Per aanvraag wordt bekeken wat er nodig is.
Voortgang:
April 2017: nieuwe kunstarmen voor Lograj Shahi en Naresh Bhattarai.
Januari 2017: laptop voor de spastische Subesh Baruwal om makkelijker zijn huiswerk te maken.
Oktober 2016: bijdrage aan de operatie aan de benen van Prachi Prajapati.
April 2015: hulp na de aardbeving van april en mei van dat jaar in de vorm van huur voor vervangende woonruimte voor 5 gezinnen met gehandicapte kinderen en jongeren.
Juni 2013: bijdrage aan hartoperatie van 14-jarige Karan Pahari, een jongen met het syndroom van Down.
Januari 2013: kleding aan Sama Sudar Secondary School in Bhaktapur.

Juni 2012: Donatie schoolboeken, schriften en potloden aan regeringsschooltje in het district
Nuwakot.
April 2012: Betaling medische onderzoeken van Hematha, een zwaar verstandelijk beperkt jongetje uit Solukhumbu.
Maart 2012: Betaling van de operatie van Anisha Tamang, een meisje met spina bifida.
Maart 2012: De medische kosten van Isha Astami zijn betaald. Dit is een blind-en-rolstoelafhankelijk
meisje, waarvan wij ook het onderwijs betalen.
December 2011: Kleding, heaters en speelgoed aan Maitri Griha, een dagopvang voor verstandelijk
gehandicapte kinderen in Boudha
November 2011: Schooltassen, schriften en potloden aan een regeringsschool in het district
Nuwakot
Oktober 2011: Kleding voor kindertehuis End of the Universe in Bhaktapur
September 2011: Er is knutsel en spelmateriaal gegeven aan regeringsschool Shree Barati en een
lokale dagopvang voor verstandelijk gehandicapte kinderen in het Duwakot district
Op 17 september zal er een healtcamp door ons worden georganiseerd, alweer voor de derde keer!
Een team van doktoren, verpleegsters en andere vrijwilligers gaan zo’n 200-250 kinderen
onderzoeken. Een klein apotheekje zal dan de benodigde medicijnen verstrekken en er worden
tandenborstels en tandpasta uitgedeeld. Er werd ook uitleg en een demonstratie gegeven van goed
je handen wassen. De grootste problemen waren vitaminetekort, diarree en verkoudheid. Er was een
kind waarbij een follow-up gedaan moet worden ivm mogelijke hartproblemen. Hier zullen wij zorg
voor dragen.
April 2011: Aan de regeringsschool van Dipika worden allerlei sport-, spel- en educatieve materialen
overhandigd