Stichting Suvadra voor hulp aan elk kind

Scooter

Motief:
Aanschaf van aangepaste scooters, zodat zij, die hiervoor in aanmerking komen, zelfstandig naar
school/universiteit kunnen.
Voortgang:
Juni 2016: vervanging van de 10 jaar oude aangepaste scooter van Suman Palikhel.
Mei 2015: Shova Shrestha heeft een aangepaste scooter gekregen zodat ze nog zelfstandiger word, minder afhankelijk van mensen die haar moeten halen en brengen.
Juli 2013: Sundar Krishna Shrestha heeft zijn aangepaste scooter, zodat hij makkelijker van en naar zijn werk/studie kan.
Augustus 2011: Ook Laksmi heeft nu zijn scooter, eindelijk kan hij naar zijn kunststudie in
Kathmandu.
April 2011: De eerst scooter voor Manoj Dahal is overhandigd, met deze scooter hoopt hij zijn kansen
op de arbeidsmarkt te vergroten
Maart 2011: We gaan voor twee jongens een aangepaste scooter aanschaffen