Stichting Suvadra voor hulp aan elk kind

Historie

Kindertehuis


In januari 2006 werd het eerste kindertehuis opgericht.  Het is in de eerste plaats bedoeld voor lichamelijk gehandicapte kinderen. Suvadra zorgde voor een plaats om te leven, een plaats waar ze geaccepteerd worden, waarbij hun handicap, probleem of achtergrond geen belemmering is. De kinderen kregen de mogelijkheid om naar school te gaan en te spelen net als andere kinderen..

In juli 2012 werd een tweede tehuis geopend, waardoor er meer kinderen geholpen konden worden. In de jaren 2006 – 2014 hebben we met veel liefde gezorgd voor betere omstandigheden en een kans op een mooiere toekomst voor: Binita, Sabin-1, Dipika, Prativa, Prakriti, Chandra, Asmita, Roshani, Subesh, Sukumaya, Neema, Bishal-1, Sabin-2,  Shreejana, Sachina, Man Bahadur, Nishan, Naresh, Sunita, Rachita, Damber, Deepa, Shova, Bishal-2, Sudarshan, Ruchi, Lograj, Ishwori, Nikhil.

In januari 2014 is de samenwerking met Suvadra Foundation Nepal, de stichting van Krishna Khaitu, beeïndigd. Deze stichting gaat zelfstandig door met bovenstaande kindertehuizen.

Dagopvang

Vanaf april 2008 werd een dagopvang opgezet, dit is voor kinderen die niet zo goed mee kunnen komen in het regulier onderwijs waar andere kinderen naar toe gaan. Ze krijgen les van twee door Stichting Suvadra opgeleide leraressen, er is veel individuele aandacht en aanpassing van de lesstof per leerling.  Ook wat betreft dit project is de samenwerking beeïndigd, maar zijn we blij dat we voor een zinvolle dagbesteding hebben gezorgd voor een aantal kinderen van het kindertehuis zelf als ook voor een aantal kinderen van buitenaf.

Guesthouse

Het guest house 'Heart of Bhaktapur' werd met een substantiële financiële bijdrage van Stichting Suvadra geopend in september 2012 met als doel te zorgen voor meer onafhankelijkheid en geldelijke support voor de kindertehuizen. Bij het beëindigen van de samenwerking tussen Krishna Khaitu en Stichting Suvadra is de verantwoordelijkheid voor de bedrijfsvoering in zijn geheel overgegaan op Krishna Khaitu.